Stránky

neděle 11. července 2021

Tajná válka - Max Hastings

 


Anotace:

Špioni, šifry, tajné kódy, zákulisní hry - to vše hrálo bezprecedentně zásadní roli v průběhu druhé světové války. Všechny bojující národy je využívaly k odhalení uutajovaných informací jak o pohybech vojsk, tak o technických novinkách i bojových plánech. Získané zprávy byly poté využívány na frontě i za frontovými liniemi proti protivníkovi. V tajné válce Max Hastings představuje známé i méně známé postavy zpravodajských služeb z celého světa (jako byl například Sorge, Canaris, Reinhard Gehlen či Allen Dulles) a jejich roli v jednom z největších vojenských konfliktů všech dob - ve druhé světové válce. Kniha obsahuje obsáhlý seznam poznámek a zdrojů, bibliografii a jmenný rejstřík.

sobota 7. prosince 2019

Reinhard Heydrich - Hitlerův kat - Robert Gerwarth

 


Můj komentář:

O Heydrichovi jsem už četl v mnoha knížkách a v souvislosti s atentátem viděl spoustu dokumentů (mimo jiné rozsáhlý cyklus "Heydrich - konečné řešení", takže jsem si říkal, že v knize od německého autora se toho, co se týká zejména Heydrichova působení v protektorátu, už zase tak příliš nového nedozvím. Byl jsem ale příjemně překvapen. Kniha obsahuje spoustu pro mně nových informací a dokazuje pečlivé studium pramenů a to právě i z českého teritoria, jak dokazují například četné citace z dobového českého tisku. Navíc ale kniha nepůsobí dojmem nějaké suché studie, ale je velmi čtivě napsána.

úterý 4. srpna 2015

Smrt v Praze - Hellmut G. Haasis

 


Můj komentář:

O pražském atetátu jsem již v minulosti několik knih četl (Hamšík, Ströbiger), ale zatím vždy od českých autorů, proto jsem byl zvědav na Haasisovu knihu, jako na jednu z mála přeložených věcí z poměrně rozsáhlé německy psané biografie k tomuto tématu. Současně jsem měl trochu obavy, zda je kniha v něčem objevná a přínosná, nebo jestli půjde jen o kompilát již dříve publikovaných informací. Autor ani dílo mě nezklamali. Kniha je psána zcela objektivně a věcně. Události příprav, průběhu i následků atentátu popisuje metodicky v takovém rozsahu, aby vytvořil ucelený obraz situace v protektorátu, včetně nálad obyvatelstva, což dokumentuje i citacemi z dobového tisku. Poměrně velký prostor je věnován vykreslení osobnosti R. Heydricha a jeho psychologického profilu. Okolnosti uvedení Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora je uvedeno do souvislostí s aktuální politickou situací v Německu a vojenskou situací na frontách 2. světové války. Je samozřejmé, že jako člověk, zajímající se o tuto problematiku nejen četbou knih, ale i shlédnutím televizních pořadů (např. obsáhlého 44 dílného seriálu Heydrich - konečné řešení) jsem většinu základních faktů už znal, ale nečinilo mi problém si je při četbě této knihy připomenout, některé detaily uvést na pravou míru, a řadu nových detailů si do celkového obrazu doplnit. Například jsem nevěděl, že Heydrich byl od roku 1940 šéfem Interpolu a známou konferenci ve Wannsee v roce 1942 pořádal Heydrich právě v budově Interpolu, nebo že americká FBI na Heydrichovo přání Interpolu sdělovala, kdo je na jejich pátracích seznamech žid, třebaže jinak se náboženská příslušnost neregistrovala. A takových zajímavých faktů je v knize plno. Na rozdíl od některých publikací nebo filmů z období před rokem 1989 (např. Opus pro smrtihlava) zde není jednostranně vyzdvihován pouze komunistický odboj. Zajímavá je také pasáž knihy, kde autor rekapituluje různé mýty a dezinformace, které se nakupily během let v různých publikacích vydávaných jak u nás tak i v zahraničí, které zakořenily v obecném povědomí, a prostřednictvím faktů ale i logických argumentů autor tyto tradované nesmysly vyvrací. V závěru knihy se autor zabývá i důsledky událostí pro další dějinný vývoj, česko-německé vztahy, poukazuje na některé dějinné paradoxy a zvažuje otázku smyslu atentátu pro další budoucnost národa. Knihu doprovází něco přes dvě desítky dokumentárních fotografií a jmenný rejstřík. Při četbě této knihy jsem získal námět na další četbu, a sice knihu vzpomínek Simona Wisenthala, kde v kapitole "Zamořená justice" upozorňuje na děsivě silnou kontinuitu, která se projevila v německé spolkové policii a justici.

pondělí 3. srpna 2015

Křižovatky hákového kříže - Václav Novák

 


Můj komentář:

Úvodní kapitoly popisují historickou situaci v Evropě, která umožnila vznik fašismu v Itálii, Německu a dalších státech. Další kapitoly jsou zaměřeny na nacismus, antisemitismus, Třetí říši a její fungování. Kniha obsahuje penzum informací seznamující s fenoménem zejména německého fašismu a dějinnými události spjatými s 2. světovou válkou, protektorátem, koncentračními tábory, osobností A. Hitlera, atd. Obsahuje řadu faktických informací, jejichž historická fakticita je nezpochybnitelná, a i takových, o kterých se dnes moc nepíše, nebo jsou všelijak omlouvány (například antisemitismus skladatele Richarda Wagnera). Kniha obsahuje 24 fotografií s komentáři.